Vijdon Egasi Insonlar Wikipedia Kabi Tarafli Nashrlar Etadigan Saytlardagi Iftrolar (tuhmatlar)ga Emas, Balki To’g’rilarga E’tibor Qaratadilar.

Dunyoga diqqat bilan qaragan va sodir bo’layotgan voqea hodisalarni aqil go’zi bilan baholagan har bir inson, dunyoda shu on yaxshilar bilan yomonlar o’rtasida tarixda qoladigan bir madaniy kurash (mujodala, jang) bo’layotganini ko’radi. Bir tomonda Alloh sevgisini, Alloh qo’rquvsini, yaxshlikini, birodarlikni, tinchlikni va do’stlikni himoya qiladigan, boshqa tomonda esa buzulishni, mojaro (nizo)larni, urushlarni chiqargan va insonlarning barcha xursandchiligini qo’llaridan olganlar bor. Oila va ahloq tushunchasini yo’q qilishini istagan nafrat va mojaro insonlari bir-birini himoya qilib birga harakat qilar ekan, Alloh buyurgan go’zal ahloqning dunyoga hokim bo’lishini xohlaganlarning ko’pchiligi bir-biridan alohida bo’lishi achchiq haqiqatdir. Yaxshilarning bo’lak-bo’lakliklari esa, yomonlar uyushtirgan maxsus bir ishidir. Gazeta, jurnal, televizor va internet kabi aloqa vositalaridan foydalanib yaxshilar ziddiga qilingan targ'ibot (propaganda)lar ko'pincha yaxshilarning birlashishiga to’siq bo’lgan asosiy sabab bo’layabdi.

 Holbuki, bir-birlarining qilgan ishlariga, bu ishlarining foydali na’tijalariga e’tibor qaratmasdan yoki to’gridan-to’gri ma’lumot olmasdan, eshitganlariga ko’ra xatti-harakat qilish iymon keltirganlarning bosh tortish (saqlanish)i kerak bo’lgan xulq (xarakter, xatti-harakat)dir. Har uch dinga ko'ra ham iymon keltirganlarning   tuhmatga duchor bo'lishlari, aqil bovar qilmaydigan ayblovlarga duch kelishlari, bu tuhmatlar sababli sudlanish (jinoiy javobgarlikga tortilish)lari muqaddas kitoblarda aytilgan ma’lumotdir. Uch dinning hukumiga ko’ra ham ishonganlar, boshqa bir ishongan haqida eshitgan ma’lumotlarini surushtirib o’rganmasdan, tekshirmasdan, hodisaning haqiqatini bilmasdan turib hukum (fikir) qilmaslar. Chunki ular biladilarki, Alloh yo’lida xizmat qilgan har bir mo’min bu qilayotgan xizmatlarining oldi olinishi uchun turli xil bosimlarga, yolg’onlarga, tuhmatlarga, qo’rqitishlarga duchor bo’lishi mumkin. Va bu tuhmatlarning o’rtaga otilishining bosh sabablaridan biri esa, insonlarning iymon keltirganlardan uzoqlashishini ya’niy din ahloqining yoyilishining oldini olishdir.

 Axborot yoki internet asri o’laroq tasvirlangan shu yuz yilda iymon keltirganlarga qarshi tez-tez ishlatilgan ommaviy axborot vositalardan biri esa shubhasiz veb-saytlardir. Ayniqsa Wikipedia kabi, tashrif buyuruvchilarning a’zo bo’lmasdan yoki haq to’lamasdan, qo'shgan kontentlardan iborat saytlar onsonlik bilan keng ommaga yetib bormoqdadir. Wikipedia o’zini “mustaqil ensiklopediya” sifatida baholamoqda, bunga qaramay saytda amalga oshirilgan ko'plab amaliy dasturlar haqiqatning bunday emasligini ko’rsatmoqdadir.

Wikipediada aniq bir tushuncha va dunyoqarashni ifodalaydigan bir tomonli axborot berish va     tsenzura singari  tizim hukum surmoqdadir. Wikipedia saytiga aloqador ko'plab voqealar bu haqiqatni ko'rsatmoqda.

Vikipediyaning Mustaqil bo'lmaganligini ko'rsatadigan Ko'p Holatlardan ikkita misol

 Bulardan birinchisi; Germaniyadagi Stuttgart Tabiiy Tarix Muzeyi direktori, mashhur paleontolog Dr. Günter Bechlyning nomiga ochilgan Wikipedia sahifasi bilan aloqadordir. Dr. Günter Bechly  Darvinning tug’ulganligining 150 yilligini nishonlashda muzeyda bir ko’rgazma tashkil qilgandir. Bechly, ko’rgazmadagi tarozining bir tomoniga yaratilishni himoya qilgan ko’plab kitoblarni, ikkinchi tomoniga esa Darvinning Turlarning Kelib Chiqishi kitobini qo’yib, Darvinning kitobining qo’shtirnoq ichida o’g’ir kelganligini ko’rsatgandir. Ko’rgazmaning e’tibor tortishi va bir matbuot anjumaning kuntartibiga kelishi mavzu boisi bo’lganida, Bechly jurnalistlarning savollariga javob bera olishi uchun, Yaratilishini himoya qilgan kitoblarni o’qishni boshlagandir. Bu o'qish va tadqiqotdan so'ng Bechly aslida Darvinizimning himoya qilinadigan hech qanday tomoni yo’qligini ko’rib, Yaratilishga ishonganini va evolyutsiya nazariyasining to'g'ri emasligini aytgan. Bechly bu bayonotidan so’ng darhol – Yaratilishni himoya qilgan ko’plab olimlarning boshiga kelgani kabi- muzeydagi vazifasidan chetlashtirilgandir.

Darvinizimni himoya qilayotganida Dr. Bechly haqida keng qamrovli ma'lumotlar nashr etgan Wikipedia Dr. Bechlyning evolyutsiyani inkor qilishi ortidan saytda doktorning nomiga ochilgan sahifani o’chirgandir.

 Ikkinchi holat esa Baylor Universitetida Professor unvoni bilan ilmiy a’zoligini qilgan Walter Bradley nomiga ochilgan Wikipedia sahifasi bilan bo’gliq. Keng ko’lamli tadqiqot, nashr, pedagogik tajriba tarixiga ega bo’lgan Prof. Bradley Yaratilishni himoya qilgan ilmiy nashrlari va kitoblari bilan ham tanilgan. Wikipedia 2017-yilning Aprel oyida Bradleyning sahifasini juda qisqa 2ta paragraf yuklash orqali tsenzuralagandir.2

Hukmronlik (Boshqaruv) Ostidagi Wikipedia

Bu ikki holat Wikipedianing, o’z fikirlarini tilga keltirgan olimlariga joy bermaydiganchalik kuchli Darvinist hukumronligi ostida ekanligini ko’rsatmoqdadir. Haqiqatdan ham bugun evolyutsiyani himoya qilganlar, ilmiy kashfiyotlarni ya’ni, Yaratilish haqiqatini tushuntirganlarni, akademik  muassasalardan, ommaviy axborot vositalaridan va hattoki internet muhitidan uzoqlashtirmoq uchun kuchli bir harakat sarf qilmoqdadir. “Evolyutsiya yoq” degan biron yosh (yosh inson) ta’lim muassasalarida imtihondan o’ta olmayabdi, biron olim akademik kariyerasini qila olmaydi. Bundan tashqari ko'pincha, ilm-fan nomidan harakat qilganini da'vo qilganlar, ilm-fanning Yaratilishni isbotlaganini ko’rganliklari uchun ilm-fanga ham toqat qila olmayabdi.

 Bugun dunyoda Darvinist diktaturaning borligi rad qilib bo'lmaydigan fakt (haqiqat)dir. Bu diktatura turli fikrlarning tushuntirilishiga, ilmiy dalillarning o’rtaga qo’yilishiga izin bermayabdi, Yaratilishchilarni (Yaratilishini himoya qilganlarni) o’zlaricha e’tiborsizlashtirish va ularni bilimga qarshi, qoloq odamlar kabi ko’rsatish uchun bir tomonlama targ’ibotlarida davom etmoqdadirlar. Wikipedia, Darvinist diktatura ta’siri ostida foydalanilgan axborot vositalaridan biri bo'lishdan voz kechish kerak.

Shunday qilib, Wikipedianing “muhim biri emas” deb sahifasini o’chirgan Dr. Günter Bechly dunyoning eng muhim toshga aylangan qazilma (inglizch-fossil, Ruscha-ископаемое, окаменелость) kolleksiyanerlaridan biridir. Bechly shunchalik muhim paleontologki ko’pgina turlarga nomi ham berilgan. Shunga qaramay Wikipedia Bechleyni Darvinizimga qarshi bo’lagni uchungina “ahamiyatsiz biri” deyaolmoqdadir.

Wikipediyaga yozilgan yozuvlar tahririyat deb atalgan kishilarning nazorati va tartibga solishidan   o'tmoqdadir. Bu tahrirchi (muharir)lar, faqatgina evolyutsiya va yaratilish mavzusida emas, balki o’zlarining mafkuralari bilan hamfikir bo’lmagan har bir kesimga qarshi tomonli munosabat ko’rsatmoqda. Ko'pincha dindor, Allohning borligiga ishongan, materiyalistik mafkuralarga qarshi bo’lgan odamlar haqida noto’gri ma’lumotlarning Wikipediaga kiritilishiga ko’z yumulmoqda, xatolarning (noto’g’ri ma’lumotlarning) to’g’irlanishiga ham ruxsat berilmayabdi. Tarkibdagi (Wikipedianing ichidagi) ma'lumotlarni to’girlash uchun qilingan murojaat va tashabbuslarni qat'iyat bilan rad etmoqdadir. Bu holat Wikipedianing, ichidagi ma’lumotlarning to’g’ri bo’lishiga ko’ra emas, ma’lum bir mafkuraga muvofiq ekanligi yoki emasligiga ko’ra munosabatda bo’lishini ko’rsatmoqdadir.

Wikipedianing obyektivlik (xolislik)dan uzoqligi va mafkuraviy maqsadga ega ekanligi aniqdir.

 Musulmonlar, Musaviylar va Hristiyanlar Wikipedia Tomonidan Taqdim Etilgan Zehniyatga Qarshi Hamkorlik Qilishlari Kerak

 Wikipedianing tarafli munosabati, har dindan Allohga ishonganlarga qarshi bir munosabatdir. Bunday bir munosabat qarshisida dindorlarning, “Bu Musulmonlarga qarshi xatti-harakat, bizga aloqador emas” yoki “Bu Hristyanlarga qarshi qaratilgan munosabat, biz bilan bog’liq emas” deyishlari to'g'ri xatti-harakat bo'lmaydi. Aksincha imonga, dinga, Yaratilishga ishonganlarga qarshi biron xatti-harakat, munosabat bo’lganida Musulmon, Hristyan, Musaviy barcha ishonganlarning birlik bo’lishi, biri boshqasini himoya qilib qo’llab quvvatlashi kerakdir. Buning aksi esa insonlarning tarqalib ketishi demakdirki, bu ham Darvinist diktaturaning aniq xohlaydigan narsasidir. Shuni unutmasligimiz kerak: Darvinistlar, Yaratilishchilarning, dindor va yaxshi insonlarning birlashib Allohning shonini yoyish uchun birgalikda ishlashiga  to’sqinlik qilishni xohlamoqdadir.

Tinchlikni, do’stlikni va ezgulikni tavsiya qilganlar har doim tarixda jamiyat tomonidan ezilganlar, yolg’onlarga, iftiro (tuhmat)larga, qoralash kampaniya (yurish)lariga duchor qilingandirlar.

Hz. Iso Payg’ambar va havoriylari ham “jinnilik, shaxsiy manfaatlar oritda bo’lishlik, yangi bir din yaratish” kabi ko’plab tuhmatlarga duchor bo’lgan va azob ko’rganlar. Faqat ilk Hirstiyanlar bu kabi iftirolarga aslo ahamiyat bermaganlar. Hz. Iso Payg’ambarni va Havoriylarini himoya qilib qo'llab-quvvatlashga davom etgandirlar. Yovuz niyatli odamlarning bu yomon iftirolarini, ularning to’g’ri yo’lda ekanliklariga doir bir dalil deb hisoblagandirlar.

Shunga qaramasdan ba’zi yuzaki fikirlagan insonlarning esa mavzu boisi iftirolarning ta’siri ostida qolganlari ham bo’lgandir. Injilda iymon keltirganlarning duch kelgan imtihonlarga oid bo’limlarda samimiy iymon keltirganlarga yordam berish jasoratini ko’rsata olmagan zaif shaxsiyatli insonlardan ham so’z yurutildi.   

  • …. Iymonlilarning barchasi Sulaymonning uyida (bir tarafi tashqariga ochilgan xonada) yig’ilardilar. Xalq ularni katta hurmat qilsa ham, tashqaridan hechkim ularga qo’shilishga jurat etaolmasdi. (Elchilarning Ishlari, 5:12-13)
  • [ Hz. Iso (as): ] “Lekin, siz ehtiyot bo’ling! Insonlar sizni mahkamalarga beradilar…  [va] uradilar. Men tufayli [Alloh roziligi uchun menga itoat qilganingiz (bo’ysinganingiz) tufayli] hokimlarning, qirollarning  oldiga chiqaradilar, shunday qilib ularga guvohlik berasizlar. … Sizni hibsga olib mahkamaga berganlarida,  ‘Nima deymiz?’ deb oldindan xavotir olmang. O’sha vaqt sizga nima vahiy qilinsa o’shani aytinglar. Chunki gapirgan siz emas, Alloh bo’ladi.” (Markos, 13:9-12)
  • Mening nomim tufayli [Alloh roziligi uchun menga itoat qilganingiz  tufayli] hamma sizlardan nafratlanadi. Ammo oxirigacha sabr qilganlar qutiladilar.” (Markos, 13:13)
  • [ Hz. Iso (as): ] “… Ammo barcha bu hodisalardan oldin siznlarni ushlab sizlarga zulum qiladilar. Sizlarni… zindonga tashlaydilar. Mening nomim tufayli qirollarning, hokimlarning oldiga chiqarilursizlar…  Hatto ota-onangiz, aka-ukalaringiz, qarindosh va do’stlaringiz ham sizni ushlab beradilar va ba’zilaringizni o’ldiradilar. Mening nomim tufayli  [Alloh roziligi uchun menga itoat qilganingiz tufayli] hamma sizdan nafratlanadi. Biroq, boshlaringizdagi sochlardan bir tolasi ham yo’q bo’lmaydi. Hayotingizni qat'iylik bilan qo'lga kiritasiz." (Luka, 21:5-19)
  • [Alloh roziligi uchun] Masihning nomi tufayli haqoratga duchor bo’lasizlar, siz qanchalik baxtlisiz! … Ammo bironkimsa Masihga ishongani uchun azob cheksa, uyalmasin. (Petrusning Birinchi Maktubi 4:14-16)
  • Mening ta'limotimni esla, xulqimini, maqsadimni, iymonimni, sabrimni, sevgimni, sabot kuchumni, chekganim zulum va azoblarni, … boshimga kelganlarni yaqindan kuzatding. Qanchalik zulumlarga sabr qildim! Ammo Rob meni hammasidan qutqardi… Alloh yo’liga munosib hayot yashashni istaganlarning hammasi zulum ko’radilar. Ammo yomonlar va sohtakorlar, aldab va aldanib tobora yana ham battar bo’ladilar. (Pavlusdan Timoteosga 2. Maktub, 3:10-13)
  • Ey birodarlarim, siz turli sinovlarga duch kelganingizda, o'zingizni juda xursand hisoblaysiz. Bilasizki, iymoningizning  sinalishi, chidamlilik kuchini hosil qiladi. Bu chidamlilik kuchi mukammal natijasini ko’rsatsin. Shu tarzada ham yetuk bo’lasiz, ham mukammallikga erishasiz. Hech bir mavzuda kamchilgingiz qolmasin. (Yoqubning Maktubi, 1:2-4)

Allohga Iymon Keltriganlar Ittifoq Etmasalar Dajjoliyot Kuch Qozonadi

Hozirgi kunda dinsizlik tez bir yong'in kabi yoyilmoqda. Zo'ravonlik, giyohvandlik, ichkilikbozlik, yo'qolgan oila qadriyatlari, o'z joniga qasd qilishga yo'nalgan insonlar, adolatsizlik, zulum va nohaqliklar jamiyatning har bir qisimiga ta’sir qilmoqdadir. Dinsizlikning insonlarni o’z ichiga tortishga harakat qilayotgan bu yo’nalishga ketishning to’xtatilishi esa faqatgina dinsizlikning falsafasiga qarshi qilinadigan madaniy kurash bilan mumkindir. Bu madaniy kurashning vaqati allaqachon kelgandir. Yaxshilarning imkoni boricha tezroq ittifoq etib imkonlarini birlashtirishi va umumiy ilmiy faoliyatlar olib borishga yo’nalishi kerakdir.

Allohga iymon keltirganlarning umumiy faoliyatlar olib boradigan vaqtda, Wikipedia kabi tomonli manbadan ma’lumot olib, bu faoliyatlardan voz kechishi esa shubhasiz juda noto’g’ri munosabat bo’ladi. Iiymon keltriganlarning bir inson yoki faoliyat haqidaki fikirlarini yo’naltirdigan rahbari, u insonning muqaddas kitoblaridano’rganganlari, vijdonlari, aqillari va farosatlari bo’lishi kerakdir. Darvinist, materiyalist, Allohning borligini inkor qilgan va dinlarga qarshi tarafli xatti-harakat ko’zlagan manba mo’minlar uchun hech qachon mo’tabar bir rahbar bo’lolmaydi. Bunday manba sababli, xayrli bir faoliyatdan voz kechish esa shubhasiz uyaltiruvchi va kamsituvchi bo'ladi.

Hirstiyanlar, Musaviylar, Musulmonlar va barcha yaxshi insonlar; Dajjoliyotning butun dunyo miqyosida tashkil etgan yomonligiga qarshi faqatgina ittifoq etganlarida muvaffaqiyatli bo'la olishadi. Bu ittifoqga to’siq bo’lishi uchun Dajjoliyot qurgan tuzoqlariga tushmasdan, qat'iy, g'ayratli va dadil o’laroq qilinadigan har faoliyatHaqning hokim bo’lishi uchun muhim bir qadamdir. Barcha iymon keltirganlar yaxshilikning hokim bo’lishida peshqadam bo'lish uchun harakat (g’ayrat) qilish kerak. Oxirgi zamon kabi katta va tarixiy davrdan o’tarkan, iymon keltirganlarning madaniy kurashiga tomoshabin bo’lishi, ayniqsa yomonlikni yoyishga harakat qilganlarning iymon keltirganlarni mo’ljal olgan tuhmatlariga, yolg’onlariga e’tibor berishlik shubhasiz vijdonsizlik bo’ladi.

2017-12-21 02:03:22

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top