Bilim oshkor qilgan haqiqat: Taqdir

Insoniyat tarixi mobaynida, muhokama qilingan mavzulardan biri, taqdirdir. Taqdirning eng oddiy ta’rifi Allohning koinotni va jonlilarni, sodir bo’lgan va sodir bo’ladigan barcha voqea-hodisalarni “yakka bir on” ichida yaratganidir. Bu esa, koinotning yaratlish onidan   qiyomatgacha bo’lib o’tadigan har-bir voqea hodisaning aslida, Alloh huzurida “bo’lib o’tgan va tugagan” bo’lishi demakdir. Hanuz sodir bo’lmagan voqea-hodisalar biz uchun sodir bo’lmagan voqea-hodisalardir; Alloh uchun emas. Shuning uchun, Alloh zamonga va makonga bog’liq emas, zero zamonni va makonni yaratgan zot O’zidir. Shuning uchun Alloh uchun o’tmish, kelajak va hozirgi vaqt bularning hammasi birdir va hamma narsa sodir bo’lgan va nihoyasiga yetgandir. Misol uchun, Firavn hayotining qanday natija bilan yakunlanishini, Alloh hali Muso (a.s) tug’ulmasdan yoki Misir davlati tashkil topmasdan oldin bilardi. Chunki bularning barchasi Alloh huzurida “yagona bir on”da yaratilgandir.

Taqdir haqiqatini Qur’onning juda ko’p oyatlarida ko’rish mumkin. Misol uchun, “… Vaholanki, osmonlaru Yerdagi barcha zotlar (farishtalar, insu jinlar) xoh ixtiyoriy, xoh majburiy Unga bo'yin sungandir va Uning huzuriga qaytarilurlar.” (Oli Imron, Surasi 83) oyatida ishorat qilingani kabi, koinotdagi hamma narsalar “xohlasa ham, xohlamasa ham” Allohga boyun egib taqdirga tobe bo’lgandir. Boshqa bir ifoda ila, Allohning irodasiga hech bir shakilda qarshi borishning iloji yo’q. Har hodisa U belgilagan taqdir ichida ilgarilishga majburdir. Uning irodasi, Uning rizosi, Uning amridan tashqari hech bir narsa rivoj topmaydi. “ G'ayb (yashirin ishlar) kalitlari Uning huzuridadir. Ularni Undan o'zga bilmas. Yana, quruqlik va dengizdagi narsalarni (ham) bilur. Biror yaproq (uzilib) tushsa (ham) uni bilur. Yer zulmatlari (qa'ri)dagi urug' bo'lmasin, ho'lu quruq bo'lmasin, (hammasi) aniq Kitob (Lavhul-Mahfuz)da (yozilgan)dir.” (An’om Surasi, 59) oyati yoki  “ (Ey, insonlar,) xohishlaringiz faqat Alloh xohlasagina ro'yobga chiqur.” (Inson Surasi, 30),” Albatta, Biz har bir narsani o'lchov bilan yaratdik.” (Qamar Surasi, 49) oyatlari ham Allohning barcha borliqlar ustidagi hokimiyatini va taqdirning ishlashini oshkor qilgan oyatlardandir.

Haqiqat shuki insoning butun hayoti bir film lentasi kabidir. Biz bu lentada mavjud bo’lganlarni yashaymiz, biz aslida yashayotganlarmizni tomosha qilamiz, xuddi biz CD plyerdagi filmni tomosha qilgandek. Filmlardagi har bir voqeani lahzama lahza yashaymiz. Alloh esa, film lentasining barchasini eng boshidan beri bilmoqdadir. Chunki filmning butun tafsilotlarini yaratgan Udir.

Shunday qilib bularning barchasi, har narsaning ko’ringani kabi bo’lmaganiga ishora qilmoqdadir. Ko’ringan moddiy dunyoning orqasida, bizlarni nazorat qilgan bir kuchning, ya’ni har bir narsani yaratgan, har bir narsaning ustida hokimyati bo’lgan Allohning borligi ochiq-oydindir. Bu haqiqatga doir, ilmiy dalillar nevralogiya fani orqali taqdim qilindi. Bu ilmiy dalillardan biri “ixtiyoriy iroda” ustida o’tkazilgan tajribalardir. Berlindagi Bernstein Nerv Hisoblash Ilmiy Markazi (Bernstein Center for Computational Neuroscience)dan nevrolog olim Haynes qaror qilish oni bilan harakat oni orasida vaqt farqi bor-yo’qligini tekshirgan. Bu maqsadda tadqiqotga qatnashgan ishtirokchilarga ekranda tasodifiy harflar ko’rsatayotganida miyalarini MRI jihozi bilan scan (tadqiq) qilgan. Tadqiqotga qatnashgan ishtirokchilarning o’ng va chap qo’llariga berilgan tugmalarni qachonki tanlash vaqtida bosh barmoqlari bilan bosishlari va tanlagan vaqtda ekranda ko’rsatilgan harifni eslab qolishlari aytilgan.  Shu paytda ishtirokchilarning miya faoliyatlari qayd qilingan.

 Tadqiqotning natijalari juda ajablanarli bo’lgan. Qaysi tugmani tanlaganiga doir qaror, ishtirokchilarning tugmaga bosish harakatidan 10 soniya oldin qabul qilingani ko’rilgan. Bu muhim ilmiy kashfiyot, ishtirokchilarning xali tanlamasidan oldin zotan tanlovlari allaqachon aniq bo’lganini ko’rsatdi.  Tadqiqotning natijalari Nature jurnalida quyidagicha chop etilgan:

 “Uzoq vaqtlardan beri, “ixtiyoriy ravish”da qilingan qarorlarning miya faoliyati bilan oldinroq belgilanganligi haqida bahslar bo’lgandir. Biz ham, hali biz xabardor bo’lmay turib 10 soniya oldin berilgan qarorning, miyaning prefrontal va parietal boshmiya qobig’ida kodlanganligini hisobladik.”

 Kunlik hayotimizdan misol keltirdigan bo’lsak: bir haydovchining 10 soniydan so’ng yugurib yo’lga chiqadigan bir bolaga beradigan reaksiyalariga oid fizik va kimyoviy jarayonlar, bola hanuz u yerda emasidan 10 soniya oldin haydovchining miyasida sodir bo’ladi. Xronologik tartib jihatidan, birinchi reaksiyalar tayyorlanadi, orqasidan bola yo’lga chiqadi. Xo’sh bola xali yo’lga chiqmasdan miya bu vaziyatga qanday qilib tayyorlanayabdi?

Bunday nevrofizyolagik hodisalar, reaksiyalarning bolaning ko’rilishi bilan bog'liqliligi yo’qligini ko’rsatadi. Bugun nevrolog olimlar “tanlash” tuyg’usining, shaxsning harakatlari ustida ta’siri bo’lmagan, faqatgina biyokimyoviy ma’noda “keyingi bir fikir” ekanligini qabul qilmoqdadirlar. Bu mantiqni bir qancha olimlar, ‘ixtiyoriy iroda faqatgina bir illyuziya (xayolotdir)’ shaklida izohlaydi. London Kolleji Universitetidan nevrolog olim Patrick Haggard, ‘tanlaganimizni his etayabmiz, ammo aslida unday emas’ deydi. Haynes esa  insonning ixtiyoriy irodasining mavjud emasligini quyidagicha e’tirof etadi:

“Hattoki qachon sodir bo’lganini va nima qilish kerak ekanligiga qaror qilganligini bilmasam, u xohish haqida qanday qilib “meniki” deya olaman?”

Insonning qaror qilish va tanlash jarayoni haqida juda ko’p odamlarning xabari ham bo’lmagan bu haqiqatni ilk bora ilgari surgan kishi Kaliforniya Universitetidan nevropisixolog Benjamin Libetdir. Libet, miyaning elektrik faoliyatlarini boshga yopishtirilgan elektrodlar orqali aniqlagan EEG (electroencephalogram) jihozi yordami bilan qilgan tajribalarda, miya faoliyatining, ongli harakat istagidan 500 milllisoniya oldin sodir bo’lganini ko’rsatdi.

Libetning miya faoliyatini tor doirada kuzataolgan eski EEG usulini yanada kengaytirib butun miyani funktsional MR jihozi bilan scan qilgan Haynes, oldingi tadqiqodlarida ham bir xil natijalarga erishgan. Mavzu boisi, tadqiqot 2011-yilda Germaniyadagi Max Planck Institutida 7 Tesla quvvatidagi funktsional MR jihozi bilan takrorlanganida ham bir xil natijalar olingan. Mavzu bilan aloqador, ilmiy bir maqolada, ixtiyoriy qilinganligi taxmin qilingan qaror va harakatlarning aslida ongimizning tashqarisida amalga oshgani quyidagicha chop etilgan:

“Insonlar sifatida, qachon nima harakat qilishimizni ongli ravishda tanlay olishimizni tajriba qilganmiz. Bu shaxsiy ixtiyor tajribasining bir illuziyadan boshqa narsa bo’la olmasligi, shu bilan birga maqsadlarimizning va qiziqishlarimizning ham ongimizning tashqarisida sodir bo’lishi qabul qilinmoqdadir.”

Ilmiy adabiyotlarda ayni (bir-xil) natijalarga erishilgan yuzlab o’xshash tajribalar mavjutdir. Bu natijalarni ittifoq bilan tasdiqlagan, faqatgina 14 mamlakatdagi, 33 labaratoryalarda qilingin 90ta alohida meta-analizlarni sanab o’tish mumkin.   

Butun bu ilmiy tadqiqotlarning natijalari bizga fizik va biyokimyoviy dunyoning orqasida bir iroda va boshqaruv mavjudligini va oldindan belgilangan voqe-hodisalarni yashayotganimizni ko’rsatayabdi. Qilgan tanlovlarimiz bizga oid emas. Faqatgina “qarorni biz qilganmiz” tuyg’usi bizga berilmoqdadir. Bu nuqtada har narsaning bir “taqdir” ila yaratilayotgan ekanligi haqiqati oshkor bo’ladi. Alloh, Yaratganning yolg’iz O’zi ekanligini tortishuvsiz bir haqiqat o’laroq ko’rsatayabdi.

Darhaqiqat, Rabbingiz osmonlaru Yerni olti kunda yaratgan, so'ngra Arsh uzra mustaviy bo'lgan, kunduzga tunni qoplatadigan - uni (ya'ni, tun kunni) shitob quviydi - quyosh, oy, yulduzlarni O'z amriga musaxxar (mute) qilib qo'ygan Allohdir. Ogoh bo'lingizki, yaratish va buyurish Unga xosdir. Olamlarning Rabbi - Alloh naqadar Buyukdir. (A’rof Surasi, 54)

[1] (Chun Siong Soon, Marcel Brass, Hans-Jochen Heinze & John-Dylan Haynes, Unconscious determinants of free decisions in the human brain. Nature Neuroscience April 13th, 2008)
[2] (Smith, Kerri (2011), "Neuroscience vs philosophy: Taking aim at free will", Nature, 477 (7362): 23–5)
[3] Libet,B., Gleason, C.A., Wright, E.W.&Pearl, D.K. Brain 106, 623–642 (1983)
[4] Bode S, He AH, Soon CS, Trampel R, Turner R, et al. (2011) Tracking the Unconscious Generation of Free Decisions Using UItra-High Field fMRI. PLoS ONE 6(6): e21612. doi:10.1371/journal.pone.0021612
[5] (Bem D, Tressoldi P, Rabeyron T and Duggan M. Feeling the future: A meta-analysis of 90 experiments on the anomalous anticipation of random future events [version 2; referees: 2 approved]. F1000Research 2016, 4:1188 (doi: 10.12688/f1000research.7177.2)

Adnan Oktarning New Straits Timesda chop etilgan maqolasi:

http://www.nst.com.my/news/2016/07/157329/are-we-masters-our-destiny

2016-12-25 14:46:38

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."