Allohning mo'jizalari

Qur’oni Karim insoniyatga 1400 yil ilgari tushirilgan bo’lsada unga bog’liq ba’zi isbotlarni biz yaqin davrga kelibgina kashf etaoldik.

Alloh butun koinotdagi barcha narsani, jumladan sayyoralaru yulduzlarni, insonlaru hayvonlarni yaratgan Zotdir. Rabbimiz biz anglab yetaolmaydigan narsalarning hammasini biladi va U Qur’oni Karimda ulardan ba’zilarini bizga ma’lum qilgandir. Biz ularni Allohning irodasi bilan o’rgananishimiz mumkin, shundagina Allohning mo’jizalarini anglab yetamiz.

Olam qanday yaratilgan

U osmonlaru yerni yo’qdan Bor Qilguvchi Zotdir…(An’om surasi, 101oyat)

Olam bundan 15 milliard yil avval yo’qlikdan bor bo’lgan. Boshqacha qilib aytganda, olam to’satdan hech narsadan paydo bo’lgan.

Faqatgina yigirmanchi asr ilm-fani ushbu buyuk hodisani bizga ilmiy jihatdan isbotlab berdi. Shuning uchun buni ilmiy jihatini 1400 yil ilgari bilishning imkoni yo’q edi. Ammo yuqoridagi oyatda ham ta’kidlanganidek, Alloh bu dalilni bizga nozil qilingan Qur’oni Karimda bayon etgan edi. Bu Qur’on mo’jizasi va u Allohning So’zi ekanligiga isbotlardan biridir.

Olamning kengayishi

14 asr ilgari, astronomiya fani hali ibtidoiy bo‘lgan paytda nozil bo‘lgan Qur’onda koinotning kengayishi quyidagi oyatda tasvirlab berilgan edi:
«Biz osmonni kuch-qudrat ila barpo etdik va darhaqiqat, Biz uni muttasil kengaytirib boruvchidirmiz.» («Zariyot» surasi, 47- oyat)

 “Osmon” so’zi Qur’onning turli oyatlarida fazo va koinot ma’nosida kelgan, jumladan ushbu oyatda ham. Boshqacha qilib aytadigan bo’lsak, Qur’onda koinot “kengaytirilgani” oshkor qilingan va bugungi kunga kelib ilm-fan aynan shunday hulosaga kelgan.

20 asr boshlariga qadar ilm-fan dunyosida “Koinot o’zgarmas tabiatli va u cheksiz zamondan buyon mavjud” degan birgina qarash mavjud edi. Biroq zamonaviy tehnologiyalar vositasida olib borilgan tadqiqot, kuzatuvlar va hisob-kitoblarkoinotning ibtidosi bor va u muttasil “kengayib” borishini isbotlab berdi.

Yo’ldoshlar

Bizning yerimiz va boshqa sayyoralarning yo’ldoshi borligi ko’pchiligingizga ma’lum. Aslida, faqatgina bizning Quyosh tizimidagi sayyoralarning emas, balki koinotdagi boshqa barcha fazoviy jismlarining ham o’zlarining alohida yo’ldoshlari bor.  Shuningdek ular hammasi juda aniq hisobli yo’nalishda harakatlanishadi. Ushbu ilmiy haqiqatni olimlar yaqin davrdagina kashf etdilar, ammo bu haqiqat 1400 yil ilgari nozil qilingan edi:

(Alloh) kecha va kunduzni, quyosh va oyni yaratgan zotdir. (Bularning) barchasi o‘z falak-fazosida suzurlar! (Anbiyo surasi, 33oyat)

Bu oyatda ko’rinib turibdiki, Alloh bizga quyida aytilgan, yaqindagina kashf etilgan ilmiy dalil haqida ma’lum qilmoqda. Qur’on nozil qilingan paytda odamlar fazoviy jismlar muttasil o’z yo’llari bo’ylab harakat qilishini bilmas edilar. Ammo Alloh barcha narsalarni bilguvchi va U bandalariga nimani hohlasa shuni oshkor qiladi.

Yerning sharsimonligi

Qur’oni Karim nozil qilingan davrda astronomik tushunchalar dunyoni boshqacha talqin qilar edi.O’shanda bazilar dunyoni yassi tekislik deb o‘ylar va boshqalari esa turlicha faraz qilar edilar. Ammo yerning sharsimon ekanligi haqidagi asos o’shanda ma’lum emas edi. Biroq Muqaddas Qur’onda dunyoning aylana shaklda ekanligiga ishora qilingani anglab yetildi. Quyida bunga muvofiq oyati karima kelgan:

U osmonlar va Yerni haq (hikmat) bilan yaratgandir. U kechani kunduzning ustidan o‘rar, kunduzni kechaning ustidan o‘rar. («Zumar» surasi, 5-oyat)

Ushbu oyatda arabcha “takvir” so’zi «o‘ramoq» deb tarjima qilingan. O’zbekchada “biror narsa ustidan boshqasini aylantirib o‘rash, atrofidan bir necha bor aylantirib joylash”, bog‘lash (Ingliz  tilida bu so‘z “to make one thing lap over another, folded up as a garment that is laid away.”) degan ma’nolarni anglatadi. Kun va tunning bir-birini o‘rashi faqatgina yer sharsimon shaklda bo‘lgan holda  to’g’ri keladi. Ammo yuqorida aytilganidek, arablar bundan 1400 yil ilgari yerni yassi shaklda deb o’ylardilar. Demak, dunyoning aylana ekanligi - yettinchi asrda nozil qilingan Qur’oni Karimdan olingan asosdir. Zotan Alloh insoniyatga haqiqatni o’rgatadi.

Allohning Kitobida  ta’kidlangan bu masala bir necha asrlar o’tib olimlar tomonidan tasdiqlandi. Qur’on Allohning so’zi bo’lgani uchun unda koinotni tasvirlashda eng to’g’ri so’zlar ishlatilgan. Bunday so’zlarni bilish va tanlashga inson ojizdir. Ammo Alloh barcha narsani bilguvchi, U hohlagan vaqtida odamzotga ushbu haqiqatlarni oshkor qilishi mumkin. 

ALLOH YARATGAN MO’JIZALAR

Bolalar! Hech ta’ajjublanganmisiz?

“Koinot qanday yaralgan?” “Quyosh va oy qanday qilib vujudga kelgan?” ”Qanday qilib rang-barang va biz sevadigan bananlar, olchalar, o’lho’ri va qulupnaylar kabi mevalar qora tuproqdan o’sib chiqadi?” “Ularga bu ranglar va shirin hidlarni kim bag’sh etadi?” “Sizni onangiz dunyoga keltirgan, ammo dunyodagi birinchi insonni onasi yoki otasi bo’lishi mumkinmasku. Shunday ekan dunyodagi ilk inson qanday qilib to’satdan paydo bo’lgan?”

To’g’ri javob qandayligini bilasizlarmi? Atrofingizda ko’rib turgan hamma narsani, jumladan siz o’zingiz, do’stlaringiz, ota-onangiz, yer, quyosh, sevib yeydigan bananlar, olchalar, qulupnaylar, rang-barang atirgullar, binafshalar, ajoyib iforlar, insonlar, mushuklar, itlar, chumolilar, arilar, otlar, qushlar va kapalaklar, qisqasi barchasini Alloh yaratgan.

Evolyutsiya nazariyasi nima?

Allohga ishonmaydigan odamlarning o’z g’oyalari bor. Bu g’oya “evolyutsiya nazariyasi” deb nomlangan. Evolyutsiya nazariyasiga ishonadigan odamlar esa “evolyutsiyachilar” deb ataladilar. 

Evolyutsiya nazariyasini o’ylab topgan odamning nomi Charlz Darvin bo’lib, u bundan 150 yil avval yashab o’tgan. Darvin barcha tirik mavjudodni Alloh yaratganiga ishonmagan. Uning g’oyasiga ko’ra, hamma narsa o’z-o’zidan tasodifiy tarzda paydo bo’lgan. U mavjudodlar o’z shaklini boshqasiga o’zgartirgan va shunday asnoda barcha mavjudodlar kelib chiqqan deb o’ylagan. Ya’ni, Darwinga ko’ra bir kun baliqlar tasodifan reptiliyalarga o’zgarib qolgan. Boshqa kuni esa reptiliyalar uchishni boshlab qushlarga aylanib qolganlar. Darvin ta’limotiga muvofiq insonlar maymunlardan tarqalganlar. Demak, Darvinni aytishicha sizning ota bobongiz maymun bo’lgan ekan!

Keling birga tekshirib ko’ramiz

Evolyutsiya nazariyasida ta’kidlanishicha, tirik mavjudod vaqt o’tib u o’zida boshqa hususiyatlarni rivojlantiradi va oqibatda boshqa bir tirik jonzotga aylanadi. Masalan, evolyutsiyachilarning ishonishicha, baliq bazi hodisalar natijasida sekin asta reptilyaga o’zgaradi.

Agar siz baliq qanday qilib reptilyaga aylanib qoladi deb so’rasangiz, ular shunday deb javob beradilar: Bir kuni baliq mutatsiya - irsiy buzilishni boshdan kechiradi, ya’ni u ham huddi Yaponiyadagi radiatsiya oqibatida zararlangan bolalar kabi hodisani boshdan kechiradi. Ushbu mutatsiya natijasida baliq bazi o’zgarishlarni boshdan kechiradi va qarabsizki bir kun kelib, million yillardan so’ng baliqni timsohga o’zgarib qolganini ko’rishingiz mumkin! Bu da’vo asossizdir. Bundan tashqari, mutatsiyalar jonzotlarga doim zararli ta’sir qiladi, ularni majruh yoki kasalmand qilib qo’yadi. Shunga qaramasdan, evolyutsiya nazariyasi hamon aynan mutatsiyalar baliqni evolyutsiya jarayonidan o’tib reptiliyalarga aylanishiga sabab bo’lgan deb o’zlarini o’qlab turaverishadi. Bu biron kishi ishonishi uchun noloyiq, o’ta ishonarsiz to’qib chiqarilgan g’oyadir.

Tabiiy seleksiya nima?

Sodda qilib tushuntirganda, tabiiy seleksiya - bu kuchliroq mavjudodlar tiriklari qolib zaifroqlari yo’qolib ketishidir.

Keling buni quyidagi misol orqali izohlasak: Aytaylik, masalan, kiyiklar to’dasi bor va yirtqichlar ularga doim hujum qiladilar. Bunday vaziyatda kiyiklar tez yugurishni boshlaydilar va ular orasidan eng tez yugurgani va eng chayirginasi jon saqlab qoladi. Vaqt o’tib zaif va sekin yuguradiganlari umuman yo’qolib boradi, chunki ular yirtqichlarning oviga ilinadilar. Shunda faqat sog’lom va baquvvat kiyiklar qoladi.  Natijada, bir qancha vaqt o’tgandan so’ng to’da faqatgina baquvvat kiyiklardan iborat bo’lib qoladi.

Endi siz Haqiqatni bilasiz

Shu vaqtgacha biz ta’kidlab o’tgan barcha hodisalar to’g’ri, lekin ularning evolyutsiyaga aloqasi yo’q.  Evolyutsiyachilar aytishicha, kiyik davomli evolyutsiya jarayonidan so’ng boshqa bir jonzotga aylanadi, masalan jirafaga. BU NOTO’G’RI, chunki kiyik qanchalik tez yugurishidan, yoki bo’ynini yuqoriga qanchalik uzun cho’zishidan  qat’iy nazar, u boshqa bir yaralmishga, misol uchun sherga yoki jirafaga  aylanaolmaydi.  Bu ertaklarda sodir bo’lishi mumkin halos. Aziz bolajonlar! Mana endi siz evolyutsiya nazariyasi tarafdorlari yolg’onchi ekanini bilib oldingiz. Shu ondan e’tiboran, o’zingiz guvoh bo’lgan barcha narsalar haqida fikr yuriting. Misol uchun, agar siz biron chivinni ko’rib qoldingiz deylik, o’ylab ko’rinchi, u qanday vujudga kelgan. Yoki meva yeyayotganingizda bu mevaga Alloh ta’am va hid bergani haqidagi asosni hayolingizdan o’tkazing. Osmonga qaragan chog’ingizda oy va yulduzlarni ko’rsangiz ularni osmonga terib qo’ygan ZotYolg’iz Alloh ekanini hech qachon unutmang. Alloh haqida o’ylashni davom eting va do’stlaringizga ham Allohni doim eslatib turing. Shunda Alloh sizni chindan yahshi ko’rib qoladi va sizga o’zining go’zal ne’matlariga to’la hayot kechirishlikni nasib etadi, InshaAlloh.


2010-10-23 01:13:29

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."